به کوتاهی آن لحظه شـــــــــــــــــادی که گذشت ، غصه هــم می گذرد …


خدایا

 تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم

مبادا گم کنم راه قشنگ آرزو هارا

مبادا گم کنم اهداف زیبا را

 و ناگه جابمانم از قطار موهبت هایت

 خدایا مر اتنها نگذار!!!!

 

× پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 × 11:24 × N.a ×


 
 

من در میان مردمی هستم

که باورشان نمیشود تنهایــــم


میگویند خوش بحالت که خوشحالی


نمی دانند دلیل شاد بودنم باج به آنهاست


برای دوست داشتن مــــــــن

 

 

 

می خندمـــ !

تظاهـــــر به شـــادی میـ ـ ـکنم
!

حرفـــ میزنمـــــ مثلـــ همه
...

اما
...

خیلیـ وقت استـــــ مرده امـــ
!

خیلیـ وقت استـ دلم می خواهد روزه ی سکوتـــــ بگیـرم
!

دلم می خواهد ببـــــــارم
...

و کسیـــ نپرسد چرا
. .

 

 

 

 

 


تنهایــے آבمــے را عــوض مے کنــב ؛

از تــو چیــزے مـے سازב که هیـچ وقــت نبــوבے . . .

گاهــے آنقـבر بـے تفـاوت مے شــوے که פـتـے اگر בر جایــے با هـــم בیـבیشـان

פـتـے پلـک هــم نــزنــے !

لباسهــایت בیگـر به تــو نمــے آینـــב

ساعــت ها به یک آهنــگ تکــرارے گــوش مـے کنــے

و هیــچ وقــت آهنــگ را פـفـظ نمے شــوے

شـب ها علامـت ســوال هاے ذهنــت را مـے شمــارے

و آפֿـــر هــم تا صبـح بیــבارے

تنهـایــے از تــو آבمــے مــے ســازב

کـه בیگـــر شبیــه "آבمــــــــ" نیســت

+اینا مطلبایه که دوس دارم ....

وگرنه این روزا حالم خیلی خوبه:)

× شنبه بیستم مهر 1392 × 21:24 × N.a ×


ایـטּ روزهـا هَمِــﮧ آבَمـهـا בَرב בآرَنـב ؛


בَرב پـولــ . . .


בَرב عِـشــقـــ . . .


בَرב تَـنـهـائـﮯ . . .


ایـ
טּ روزهـا چِـقَـבر یـاבِمـاטּ مـﮯ رَوَב زِنـבِگـﮯ ڪُـنـیـمـ . . .

 آیکُن های اِمیلی


  هـ یـچ وَقتـ نَبآیَد بِـﮧ اِجبآر خَنـ دیــد◄

 گآهے بآیَـב تآ نَهایَتـ آرامِشـ گِریـﮧ کَـ رב ... 

 تَبَسُمـ بَعـ ב اَز گِریـﮧ از رنگیـטּ کمآטּ 

بَعـב از باراטּ قَشَنگ تَرهـ ...

آیکُن های اِمیلی چِـرآ هـَـــــمه میــــــ گُــویَنــــد:

 چونــــــــــ میگُــذَرد غَمـــــی نیستـــــــ!!

 چِـرآ هیچــکَســــ نِمیـــ گُـــویــد: 

تآ بُگــــذَرد دَردِ کَمـیـــــــــ نیـستــــــــــ...  


آیکُن های اِمیلی

× شنبه بیست و پنجم خرداد 1392 × 20:31 × N.a ×


کودکــ که بودمــ ، تآبـــ بآزی بهآنه خنده هآی بلندم بود

حآلآ که بزرگـــ شده امـــ ...


چه بی تآبــ شدهـ امــــ ....
حرفهایی هستند که اگر نگویی میمیری
اگر بگویی میمیرند...!
تا ابد در دلت می مانند
و با تو زندگی میکنند بی آنکه گفته شوند...! :((
خدایا ..

من همانی هستم که وقت و بی وقت مزاحمت می شوم

همانی که وقتی دلش می گیرد و بغضش می ترکد، می آید سراغت
من همانی ام که همیشه دعاهای عحیب و غریب می کند
و چشم هایش را می بندد و می گوید
من این حرف ها سرم نمی شود. باید دعایم را مستجاب کنی
+خدایا بازم ی خواهش دارم....  کمک کن ...

+ خدا داشتن چقدر خوب است× پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392 × 13:5 × N.a ×


تنهایی ادم را عوض میکند...

از تو چیزی میسازدکه هیچ وقت نبوده ای...امسالم داره تموم میشه ...امسال با همه خوبی ها و بدی هاش داره میگذره ....امسالم یه عده ای رو ب اوج رسوند یه عده ای رو ذلیل کرد ی عده هم مثه من هنوز درخم یک کوچه اند....


خداروشکر حالم خوبه خداروشکر غم ندارم خدارو شکر ارومم میخوام بهترین عیدم باشه میخوام امسال تغییر کنم میخوام بزرگ بشم ....خیـــــلی بزرگhttp://axgig.com/images/34640613761623956815.jpg

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند

یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند

یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد

یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم:

چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باشدhttp://rokhva.vastblog.com/show_pics_any.php/?pic=rokhva_Posts_1339841967.jpg&width=450&height=0&resizetype=Forceبچه ها دوست داشتن دل می خواهد نه دلیل

عییــــــــــــــــــــــــد همتــــــــــــون مبارک

 +اینم اخرین اپ 1391

+ساعت 4.45 اخرین سه شنبه سال 1391

+تمام....

× سه شنبه بیست و نهم اسفند 1391 × 18:11 × N.a ×


هیــچ گاه…

به خاطــر هیــچ کــس..

دست از ارزشهایت نکش..

چون زمانـی که او  از تــو دسـت بکشـد ..

تــــو می مانـی و یـک “مـن ” بـی ارزش…..!


…..............… ....……....  ....……....  ....……....    ....…….... ....……....    ,•’``’•,•’``’•,
...........…...…
...........….. .…....…….... ....…….... ....……....   ....…….... ’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....
....……....   ....…….... ....…….... ....……....  ....…….... ..... `’•,,•’`بگذار سرنوشت

هر راهی را که میخواهد برود،

ما راهمان جداست…

این ابرها

تا میتوانند ببارند

ما چترمان خداست…


…..............…....……....  ....……........……....  ....…….... ....……....     ,•’``’•,•’``’•,
...........…...…
....……....  ....……........…….... ....……....   ....…….... .. ’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....
....…….... ....…….... ....……......…….... ....… …....……....`’•,,•’`


عازم یک سفــــــــــــــرم

سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــــــودم

مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــت

و امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــــــــت…


…..............…....……....  ....……....  ....……....  ....……....  ....……....  ....……........…….... 
...........…...…’
....……....  ....……....  ....……........……....    ....……......……....  .....……....+ این روز ها حالم خوب است.  هیچ چیز هم این حالم خوبم را خراب نمی کند

+  خدا کند  همه خوب باشیم

× پنجشنبه بیست و چهارم اسفند 1391 × 19:18 × N.a ×


  کودکان گلفروشـــــــ را می بینی ؟!!!

مردان خانــــــــــه به دوش ...

دختـــــــــرکان تن فروش ...

مادران ســــــــــیاه پوش ...

کاسبان دیـــــــــــن فروش ...

محرابهای فرشــــــــ پوش ...

پدران کلیـــــه فروش

  زبانهای عشـــــــق فروش ...

انـــــــــسانهای ادم فروشــــــــ ... همه را میبینی ؟!!!

می خواهم یک تکه آســــــــــمان کلنگــــــــــی بخرم ،

دیگر زمیـــــــــــنت بوی زنــــــــدگی نمیدهد....نمیــــــــــــــدهد خدا ...!!!!!!!

× چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 × 19:20 × N.a ×ﺍﮔﺮ ﺳﮑــــــﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ،

ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﺧـــــــــﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﻧــــــﮕﺬﺍﺭ !

 ﺭﻭﺯﮔـــــــــﺎﺭ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻣـــــــﺮﺍ ﻻﻝﮐــــــــــﺮﺩ.

 ﻓﻘﻂ ﮔﻪ ﮔــــــﺪﺍﺭﯼ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﮐﻪ

ﺑﺪﺍﻧﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻭﻣـــــــــــﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎﯾﺶ

شکســـــــــــته ام ولی اشــــــــک نمی ریزم!

پنهان شده ام پشــــت لبخندی کــه "درد" دارد...    
 از قوی بودن خســـــــــــــــته ام

دلم یک شـــــانه میخواهد

تکـــــــــــــــیه دهم به آن

بی خیـاااااااااال همه دنیا و دلتنگی هایم را ببـــــــــــارم....+ حال ما خوب است ولی تو باور نکن.......
× پنجشنبه بیست و یکم دی 1391 × 18:33 × N.a


امروز تمام تنهائیم را در چشمانم پنهان می کنم

امروز تمام دلتنگیم را در دلم پنهان می کنم

امروز تمام حرف های ناگفته ام را در لبخندم پنهان می کنم

امروز تمام غصه هایم را ..........

 دیگر جایی برای پنهان کردن ندارم

امروز دلم برای خودم می سوزد، تمام اتاقم،بدنم،فکرم بوی دود و خاکستر می هد. احساس می کنم در دنیا هیچ چیز با ارزشی نیست که بخواهم برای به دست آوردنش تلاش کنم. حالا چه فرقی می کند که چه کسی نگران من است. لحظه های سختی رو پشت سر گذاشتم و تمام تنهائیم رو با شعرهام پر کردم اما این شعرها هم حال خراب من را نمی داند،حالا چه فرقی است بین شعر گفته و نگفته، می خواهم راهم را بکشم و بروم. حالا دیگر نوشتن هم مانند گفتن برایم سخت است.

حالم خراب خراب است،

× پنجشنبه سی ام آذر 1391 × 13:28 × N.a ×


خـــــــــــــــــــــــدایا شکرت


امشب حالم خیــــــــــلی خوبم   حال هممون خوبه  اخ ارومم

میخوام گریه کنم ....از خوشحالی  .....   بگم خدایا شکرت که اینقد همه خوبیم        خیلی خوبه          

                              

                                          خـــــــــــــــــــــداجووووووووووونم خیلی شکرت


فقط تا اخرش خوب باشه خواهش میکنم


× چهارشنبه پانزدهم آذر 1391 × 22:2 × N.a ×